Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Informace emailem

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Interaktivní mapa

mapa

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 30. 5. 2024, 6:50:38

Svátek

Svátek má Ferdinand

Kalendář

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:57
TÝDEN:562
CELKEM:800758

www.cista-senomaty.cz
Obec Petrovice je od roku 1999 členem                       SO mikroregionu
ČISTÁ - SENOMATY Obec Petrovice je od roku 1999 členem SO mikroregionu Čistá - Senomaty

Obsah

Žádosti o informace

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
- přehled lhůt a termínů

Lhůty:
 • Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l)                     -        7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace
  (§ 14 odst. 3, písm. a)                                                         -        7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného
  subjektu (§ 14 odst.3,písm.b)                                              -       3 dny
 • Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c)         -     15  dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů
  (§ 14 odst.5)                                                                        -     10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3)                                  -     15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele
  (§ 14 odst. 3, písm. a)                                                         -      30 dnů
 • Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci
  či nevydal rozhodnutí o nevyhovění ( § 15 odst. 4)            -      15 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) -    15 dnů

Termíny:
Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup
(§ 5 odst. 2)   -    od 1. 1. 2001
Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5
odst. 3)          -    od 1. 1. 2002


Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona
č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Kdo může o informaci požádat
- je to každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč
 o informaci žádá

Kdo informaci poskytne
- kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy informaci neposkytne
- je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
- jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby
 (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických
 stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
- pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
- jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
- pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům
  toho,   kdo je o informaci požádán

Jak se o informaci žádá
- ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem
 provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
- písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta,
 nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

Co musí písemná žádost obsahovat
- musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá
  a  kdo ji činí
- neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

Jaký bude postup povinného orgánu
- je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li
 upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
- pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí
 žadateli do tří dnů
- pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou
 informaci nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů)

Co když orgán žádosti nevyhoví
- pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro
 vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
- jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani
 nevydá rozhodnutí), má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci
 odepřel
- proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději
 do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá
- odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 nebo takové rozhodnutí měl vydal

Kdo o odvolání rozhodne
- o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu,
 který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech
 samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada
 (kde není rada, rozhoduje zastupitelstvo obce)
- ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů
 od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
- proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat
 návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.